Friday, 19 February 2010

Taklimat SBT-School Base Team di Sekolah Rendah PSJ PAM Kg Pandan

Pada 16hb Februari 2010, Hari Selasa bertempat di Sekolah Rendah PSJ PAM kg Pandan, telah diadakan taklimat mengenai KPS- Komiti Peringkat Sekolah atau SBT - School-Based Team oleh pegawai daripada Unit Pendidikan Khas. Antara lain tujuan School-Based Team ialah :-
- Membincangkan dan Memikirkan masalah yang dihadapi pelajar-pelajar di sekolah,
- Membuat perancangan strategi,
- Berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Guru Besar Sekolah Rendah PSJ PAM Kg Pandan mengalu-alukan usaha yang diungkayahkan oleh Unit Pendidikan Khas bagi sama-sama memberikan kemahiran dan pengetahuan kepada guru-guru di sekolahnya.

Pegawai-pegawai daripada Unit Pendidikan Khas sedang menyampaikan taklimat .

Sebahagian daripada guru-guru SR PSJ PAM Kg Pandan yang hadir bagi mengikuti taklimat yang diadakan.
No comments: