Sunday, 7 March 2010

SCHOOL LEADERSHIP PROGRAM

Majlis perasmian "School Leadership Programme" yang di anjurkan di ILIA Universiti Brunei Darussalam telah di adakan pada Hari Sabtu 6b Mac 2010. Hadir bagi merasmikan programme tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohd Taib, Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Turut Hadir Setiausaha Tetap [Pendidikan Teras], Setiausaha Tetap[Pengajian Tinggi], Timb Setiausaha Tetap, Ketua Pengarah, Pengarah-Pengarah dan Pegawai-Pegawai Kanan kementerian Pendidikan dan Guru-Guru Besar sekolah-sekolah Rendah Daerah Belait. Kita percaya dan yakin kedua Guru-Guru Besar dari Belait yang menyertai program ini [ Guru Besar SR PSJ PAM Kg Pandan dan Guru Besar Sekolah Rendah Sungai Teraban] akan memanafaatkan "one in a life opportunities ini" untuk menjadi "Tranformational Winning Leader".PROFESSIONAL EXCHANGE VISIT FOR GURU-GURU BESAR SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DAERAH BELAIT - NEXT STOP SEKOLAH RENDAH MUHAMMAD ALAM SERIA

Program "Professional Exchange Visit" Guru-Guru Besar Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Belait diteruskan dengan lawatan ke Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria pada Hari Sabtu, 6hb Mac 2010. Turut hadir bagi sama-sama mendengar rancangan tindakan sekolah menangani "Harapan Pehin Menteri Pendidikan- Tidak ada lagi pelajar Tahun 3 yang tidak boleh membaca , menulis dan mengira ialah beberapa Pegawai Pelajaran Kanan Daerah Temburong dan Brunei. Antara program yang diusahakan ialah :-
- Program TRAFFICS { Teaching Reading Accuracy, Fluency, Fun, Improve, Comprehension,skill.
-Program WHEEL {Wholistic, Hands-on, Entertainment, Enrichment, learning.

Sunday, 28 February 2010

BRIEFING ON SPN 21 SCIENCE CURICULUM YEAR 5

Pada 25hb Februari 2010, bertempat di Dewan Sekolah Rendah Panaga, Jabatan Perkembangan Kurikulum telah mengadakan "Briefing on SPN 21 Science Curiculum Year 5.


Antara lain "Briefing" yang diadakan tersebut memberikan penerangan mengenai
- Aims of Primary Science Curicfulum,
-Implementation of SPN 21 Science Curiculum Year 5,
-Scientific Enquiry framework,
-Year 5 Science Syallabus Content,
-Assessment,
-Q and A.Guru-Guru daripada Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Belait dan guru daripada Sekolah Pendidikan Swasta hadir mengikuti "briefing" yang diadakan pada hari tersebut.
PERHIMPUNAN SEMPENA MAJLIS SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SAW PERINGKAT DAERAH BELAIT BAGI TAHUN 1431H/2010M.

Perhimpunan sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW 1431H/2010M peringkat Daerah Beliat telah diadakan di Padang Bandaran. Jawatankuasa Pemimpin Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Belait dan Jabatan Sekolah-Sekolah Bahagian Pendidikan Rendah Daerah Belait bersama penduduk daerah Belait menyertai perhimpunan tersebut.
Thursday, 25 February 2010

PROFESSIONAL EXCHANGE VISIT GURU-GURU BESAR SEKOLAH RENDAH DAERAH BELAIT KE SEKOLAH RENDAH PSN PHY LORONG SERIA.

Program "Professional Exchange Visit Guru-Guru Besar Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Belait di teruskan dengan mengadakan lawatan ke Sekolah Rendah PSN PHY Lrg 3 Seria pada Hari Khamis, 25hb Februari 2010.
Dalam memastikan tidak ada lagi murid tahun 3 yang tidak boleh membaca, menulis dan mengira pihak sekolah telah dan akan melaksanakan beberapa program. Antaranya :-
-GROW program - Great Reading Offer Wisdom,
-SHINE program - Self heed in Numeracy Excellence.
-HOMELINK program
Guru Besar dan Penolong Guru Besar mengalu-alukan lawatan daripada Guru-Guru Besar dan Penolong Guru-Guru Besar Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Belait.
The Read, Write Inc program juga telah dikongsikan.

Penolong Guru Besar juga telah memberikan taklimat mengenai usaha "Early Intervention Program".

Salah satu initiatif sekolah bagi memastikan semua guru diberikan bimbingan ialh melalui program Mentoring.

Juga dikongsikan ialah program "Learning Study" yang akan dilaksanakan pada bulan April 2010.
Friday, 19 February 2010

Taklimat SBT-School Base Team di Sekolah Rendah PSJ PAM Kg Pandan

Pada 16hb Februari 2010, Hari Selasa bertempat di Sekolah Rendah PSJ PAM kg Pandan, telah diadakan taklimat mengenai KPS- Komiti Peringkat Sekolah atau SBT - School-Based Team oleh pegawai daripada Unit Pendidikan Khas. Antara lain tujuan School-Based Team ialah :-
- Membincangkan dan Memikirkan masalah yang dihadapi pelajar-pelajar di sekolah,
- Membuat perancangan strategi,
- Berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Guru Besar Sekolah Rendah PSJ PAM Kg Pandan mengalu-alukan usaha yang diungkayahkan oleh Unit Pendidikan Khas bagi sama-sama memberikan kemahiran dan pengetahuan kepada guru-guru di sekolahnya.

Pegawai-pegawai daripada Unit Pendidikan Khas sedang menyampaikan taklimat .

Sebahagian daripada guru-guru SR PSJ PAM Kg Pandan yang hadir bagi mengikuti taklimat yang diadakan.