Tuesday, 27 January 2009

BENGKEL PENGGUNAAN FLIP ALBUM


Seramai 43 orang guru-guru yang menghadiri bengkel berkenaan terdiri dari 16 buah sekolah-sekolah Rendah di Daerah Belait.Di antara objektif bengkel tersebut ialah menyahut cabaran SPN 21 dalam menggunakan IT secara efektif dan pratikal di dalam aplikasi pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkongsi pengetahuan serta menanamkan semangat berkerjasama di kalangan guru-guru yang menghadiri bengkel.[PDP 1 JSS,Belait]