Monday, 11 May 2009

TAKLIMAT INFLUENZA A [H1N1]


Taklimat INFLUENZA A {H1N1} bagi pemimpin sekolah seluruh Negara telah diadakan pada 11hb Mei 2009 bertempat di Jabatan Perkembangan Kurikulum.

Sebahagian daripada pemimpin sekolah yang mendengar taklimat pada hari tersebut.

MY DIGITAL LITERACY POWERPOINT ON SCIENCE PROJECT YEAR 4, 5 AND 6


My Digital Literacy Powerpoint Presentation merupakan projek ICT yang sedang diungkayah oleh Jabatan Sekolah-Sekolah Daerah Belait dengan kerjasama JAPSER Belait.

Antara lain tujuan projek ini adalah untuk memberrikan murid-murid kemahiran dalam ICT. Ianya juga dihasratkan mendedahkan murid dengan semangat berkerja dalam kumpulan.

Murid juga didedahkan kepada kemahiran menyampaikan maklumat, bercakap didepan khalayak ramai dan membina keyakinan diri.

LAWATAN KERJA YANG BERHORMAT PEHIN MENTERI PENDIDIKAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE SEKOLAH RENDAH LUMUT PADA 07HB MEI 2009