Friday, 4 December 2009

PERKHEMAHKAN TUNAS PUTERI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH 2009

Perkhemahan Tunas Puteri Sekolah-Sekolah Rendah Senegara Kali Ke 2 Tahun 2009 telah diadakan pada 01hb Disember 2009 hingga 03hb Disember 2009 bertempat di Sekolah Rendah Tutong Kem Tutong 1

Sebahagian daripada peserta Tunas Puteri semasa Majlis Penutup Rasmi Perkhemahan. Tetamu Kehormat bagi Majlis tersebut ialah Datin Paduka Dayang Apsah binti Haji Abd Majid, Setiausaha Tetap [ Pendidikan Teras, Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam.]
Sebahagian daripada para jemputan yang turut diundang bagi Majlis Penutup Rasmi perkhemahan pada 03hb Disember 2009, bertempat di Sekolah Rendah Tutong Kem.
Sekolah Rendah PSB SOAS Kuala Belait telah menghantar beberapa Ahli Tunas Puteri untuk menyertai perkhemahan yang diadakan selama 3 hari itu.

Tetamu kehormat, Datin Paduka Dayang Apsah binti Haji Abd Majid bersama jemputan yang diundang sedang menyanyikan lagu kebangsaan Negara Brunei Darussalam.

.
Turut hadir dalam Majlis tersebut ialah Ketua Pengarah, Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam.
Wednesday, 2 December 2009

PERJUMPAAN PROFESSIONAL BAHAGIAN PENDIDIKAN RENDAH DENGAN PEMIMPIN SEKOLAH SENEGARA

Perjumpaan Profesional Bahagian Pendidikan Rendah dengan Pemimpin Sekolah Rendah Senegera telah diadakan pada 21hb November 2009,bertempat di Sekolah Rendah Rimba II.
Gambar menunjukkan aktiviti simulasi yang disampaikan oleh peserta bengkel.Pegawai Pelajaran Kanan Daerah Belait sedang mengendalikan bengkel dengan tugasan untuk menyediakan sesi simulasi Tatacara memberi ulasan pengajaran guru.

Sebahagian daripada peserta bengkel yang terdiri daripada pemimpin sekolah-sekolahrendah senegara.

Majlis juga turut dihadiri oleh oleh Datin Paduka Apsah binti Hj Abd Majid, Setiausaha Tetap [ Pendidikan Teras ] dan Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan [Rendah ] Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam.