Thursday, 25 February 2010

PROFESSIONAL EXCHANGE VISIT GURU-GURU BESAR SEKOLAH RENDAH DAERAH BELAIT KE SEKOLAH RENDAH PSN PHY LORONG SERIA.

Program "Professional Exchange Visit Guru-Guru Besar Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Belait di teruskan dengan mengadakan lawatan ke Sekolah Rendah PSN PHY Lrg 3 Seria pada Hari Khamis, 25hb Februari 2010.
Dalam memastikan tidak ada lagi murid tahun 3 yang tidak boleh membaca, menulis dan mengira pihak sekolah telah dan akan melaksanakan beberapa program. Antaranya :-
-GROW program - Great Reading Offer Wisdom,
-SHINE program - Self heed in Numeracy Excellence.
-HOMELINK program
Guru Besar dan Penolong Guru Besar mengalu-alukan lawatan daripada Guru-Guru Besar dan Penolong Guru-Guru Besar Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Belait.
The Read, Write Inc program juga telah dikongsikan.

Penolong Guru Besar juga telah memberikan taklimat mengenai usaha "Early Intervention Program".

Salah satu initiatif sekolah bagi memastikan semua guru diberikan bimbingan ialh melalui program Mentoring.

Juga dikongsikan ialah program "Learning Study" yang akan dilaksanakan pada bulan April 2010.
No comments: